[+α [PlusAlpha] | Space Glass]
Currency selection  Notice

■23rd Space glass Web lottery sales
 Entry Period : August 21 12:00 time (JST) - August 26 12:00 time (JST)
 Send Result Mail:August 31(JST)

We really appreciate for your application for our web lottery system!
Now we are doing strict examination,
please wait a while and we will contact with you after get result.

■Membership registration is necessary to apply.
 If you are not registered please registration as a member from the following address.

 https://www.plusalpha-glass.net/toroku.php?lang_id=en/

 We will inform you by e-mail when lottery starts.

■Photograph of space glass and our information will be also post on Instagram and FaceBook.
If you are interested, please visit URL below.


Instagram Account
https://www.instagram.com/plusalphaglass/

FaceBook account
Japanese:https://www.facebook.com/148376598602916/
English: https://www.facebook.com/319734434816938/
Chinese:https://www.facebook.com/1725612741004332/

■Caution
We cannot receive mails from aol.com and hanmail.com.If you use e-mail address of those companies,we would like you to use different address.
Lottery How to apply

Please be sure to check before application.

Flow of lottery sales How to apply
List of Items
[1 - 60] of [60]
180821060PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821059PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821058PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821057PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821056PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821055PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821054PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821053PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821052PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821051PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821050PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821049PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821048PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821047PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821046PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821045PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821044PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821043PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821042PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821041PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821040PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821039PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821038PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821037PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821036PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821035PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821034PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821033PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821032PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821031PWKBL
SpaceGlass-White Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821030PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821029PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821028PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821027PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821026PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821025PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821024PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821023PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821022PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821021PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821020PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821019PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821018PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821017PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821016PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821015PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821014PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821013PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821012PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821011PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821010PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821009PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821008PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821007PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821006PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821005PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821004PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821003PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821002PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
180821001PBKBL
SpaceGlass-black Opal
34,800 YEN
≒ 316.51 USD 
[1 - 60] of [60]